به استحضار همه میرساند صاحب این وبلاگ شهیدشده است.


شوخی کردم.