من کیم؟

من محمد حسینم کلاس هشتم بودم دارم میرم نهم تیزهوشانی ام.

برنامه نویسم.

هکرم.(کلاه سفید)